Kotieläin

Nurmi on kotieläintilan tärkein tuotannontekijä

Kotieläintilojen nurmiviljely on kehittynyt huimasti viimeisten vuosien aikana. Toinen toistaan erilaisemmat kasvukaudet, kuivuus, ja toisaalta märkyys, vaativat nurmilta yhä enemmän. Vastaavasti nurmirehun satopotentiaalia on toden teolla hyödynnetty vasta vähän aikaa. Naturcom tunnetaan monilla tiloilla juuri nurmiviljelyn kumppanina. Kasvivalinnoilla ja järkevillä viljelymenetelmillä voidaan kehittää nurmiviljelyä niin tuotannon kannattavuuden, sääriskien hallinnan kuin ympäristön näkökulmista.

Siemenseoksista

Siemenseoksissamme on keskimäärin 5-10 eri komponenttia. Miksi näin?

Tehokas ja kestävä nurmiviljely edellyttää riittävän monen eri kasvin tuotantovaikutusta. Heinät ovat viljelyvarmoja, apilat puolestaan satoisia ja laadukkaita. Eri kasvilajit menestyvät eri olosuhteissa ja korostavat erilaisia ominaisuuksia. Siemenseokseen panostamisella voidaan valita oikea siemenseos haluttuun käyttötarkoitukseen.

Nurmen erityisominaisuudet

  • Lypsykarja – Laatu ja sato
  • Lihakarja – Satoisuus ja kestävyys
  • Lammas – Maittavuus ja eläinterveyden edistäminen
  • Hevonen – Kulutuksenkestävyys ja matala energiapitoisuus

Viljelyvarmuus

Viljeyvarmuudella nostetaan tilan keskimääräistä satotasoa ja varaudutaan sääriskeihin.

Laatu 

Rehun laatuominaisuuksia voidaan räätälöidä monipuolisilla kasvivalinnoilla.

Pellon kasvukunto

Nurmiviljelyllä voidaan kuohkeuttaa peltoa, typpilannoittaa ja sitoa hiiltä maaperään.

Kotieläin siemenet ja sekoitukset

Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Timotein rooli siemenseoksissa

Timotei on lähes kaikkien monivuotisten nurmien perusheinä. Se on Suomessa eniten tuotettu ja viljelty nurmiheinä eikä suotta: timotein viljelyvarmuus on Suomessa vertaansa vailla.