Höstspelt

Har djupa rötter och en lång stjälk

  • Tröskbara grödor
Utsädesmängd 180-200 kg/ha
Sådjup 4-5 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Inte krävande vad gäller växtplatsen, men trivs bäst i lutande mineraljordar
  • Ett djupt och brett rotsystem förbättrar jorden
  • Har bättre näringseffektivitet än höstvete
  • Hög proteinhalt och bra fettsyrasammansättning

Bruk

  • Sås på hösten, såsom höstråg

Anmärkningar

  • Har högre liggsädesrisken än höstvete