Vårrågvete

Ett mycket högavkastande foderspannmål

  • Helsäd
  • Ensilage
  • Tröskbara grödor
Utsädesmängd i blandningar 60-100 kg/ha, i renbestånd 180-220 kg/ha
Sådjup 3 cm
Förpackningsstorlek 25, 600 och 1000 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Har en lång växtperiod, så håller sig grön länge
  • Helsädsfoder har en god kvalitet
  • En bra skyddsgröda för vallen

Bruk

  • Passar bra som stöd- och blandgröda för ärtor, bondböna och vicker

Anmärkningar

  • Den bästa sorten är Somtri som har testats och odlats mycket i Finland

De viktigaste sorterna

Somtri
Argus
Bikini
Dublet

Kompatibla produkter