Bovete

Ett ettårigt högkvalitativt spannmål

 • Helsäd
 • Tröskbara grödor
 • Jordförbättring
Utsädesmängd 30-70 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Trivs bäst i grova mineraljordartar och i lerjordar
 • Tål surhet och rimlig torka
 • Bra näringssammansättning
 • Tar effektivt upp näringsämnen ur jorden, bland annat genom att radera fosfor ur marken
 • Låga produktionskostnader

Bruk

 • Tack vare den goda näringssammansättningen passar utmärkt för livsmedels- och foderbruk
 • Utmärkt förfrukter
 • Sås sent i varm jord

Anmärkningar

 • Tål inte stående vatten
 • Frostöm i början av tillväxten
 • Tål inte stark kvävegödsling
Aiva

Kompatibla produkter