Höstråg Sangaste

En klassisk råg från Estland

  • Tröskbara grödor
Utsädesmängd 150-170 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 25 kg och 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Antagligen den äldsta rågsorten som odlas i dag, anteckningen från redan 1875
  • Hög växtlighet som vid liggsäd förblir vanligen förhöjd bra och håller grödan luftig.
  • Konkurrerar effektivt mot ogräs
  • En aromatisk smak
  • Klarar sig med låg gödslingsnivä

Bruk

  • Sås i slutet av augusti
  • Används vanligen som livsmedel, men också i liten utsträckning till foder

Anmärkningar

  • Råg trivs bäst i väldränerade jordar
  • Om åkern är våt, rekommenderas plöjning innan sådden

Kompatibla produkter