Korn

En spannmålsart som odlas mest i Finland

  • Helsäd
  • Tröskbara grödor
Utsädesmängd i renbestånd 250-300 kg/ha, i blandningar 40-80 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Korn trivs i alla jordarter, men sämre än havre i sura och mycket kompakta jordar
  • Hög energihalt och ganska god smaklighet

Bruk

  • Vid foderbruk vanligen tröskbart, heltsäd och kornkross
  • Utmärkt vid foderbruk tack vare den stora kornstorleken och höga hektolitervikten

Anmärkningar

  • Skördens bruksändamål måste tas hänsyn till i sortvalet
  • En sortnyhet Armas är ett lovande och mycket högavkastande korn

Kompatibla produkter