Korn

En spannmålsart som odlas mest i Finland

 • Helsäd
 • Tröskbara grödor
Utsädesmängd i renbestånd 250-300 kg/ha, i blandningar 40-80 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 25 och 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Korn trivs i alla jordarter, men sämre än havre i sura och mycket kompakta jordar
 • Hög energihalt och ganska god smaklighet

Bruk

 • Vid foderbruk vanligen tröskbart, heltsäd och kornkross
 • Utmärkt vid foderbruk tack vare den stora kornstorleken och höga hektolitervikten

Anmärkningar

 • Skördens bruksändamål måste tas hänsyn till i sortvalet
 • Silo är den första släta sorten i Finland, och tack vare sin rikliga bladmassa lämpar den sig utmärkt för fullkornsensilage och även för tröskning
 • Uljas är en tålig, storkornigt och mycket produktivt foderkorn
 • En sortnyhet Armas är ett lovande och mycket högavkastande korn
 • Toria är en mångfacetterad sort med hög skördenivå och hektolitervikt

De viktigaste sorterna

Silo
Uljas
Toria
Armas
Salome

Kompatibla produkter