Sädesslag-Trippel blandning

En högavkastande och högkvalitativ spannmålsblandning av korn, havre och vårvete

  • Helsäd
  • Tröskbara grödor
Utsädesmängd 150-200 kg
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 25 kg och 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Korn, havre och vårvete trivs på alla jordtyper
  • En framgångsrik fröblandning som utnyttjar jordens näringsämnen effektivt
  • Mycket energisk blandningssammansättning

Bruk

  • I foderanvändning lämplig för tröskning, fullkorn eller krossat ensilage

Fröblandning

50 % korn Uljas
25 % havre Perttu/Niklas
25 % vårvete Helmi
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter