Rörflen

Ett mycket härdigt och högavkastande mångårigt gräs

  • Jordförbättring
Utsädesmängd 10-12 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Förnöjsam vad gäller växtplats, lämplig för alla jordarter
  • Ger goda skördar i fem år och rimliga skördar i upp till 10 år
  • Utvecklingen i början är långsam och speciellt under etableringsperioden är rörflen känslig för skugga
  • Ger bra skördar även med rimlig gödsling
  • Alla sorter som har använts hittills är fodersorter

Bruk

  • Förfallen växtlighet skördas på våren och balas eller hackas
  • Mycket tidigt skördad växtlighet kan i små mängder också användas i foderblandningar

Anmärkningar

  • Det är viktigt att bekämpa kvickrot före etablering

Kompatibla produkter