Ängssvingel

En flerårig vallväxt för slåttervall och bete

 • Ensilage
 • Bete
 • Torrhö
 • Kompletterande sådd
Utsädesmängd i blandningar 4-8 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Bra återväxtförmåga
 • Har bättre återväxt efter slåtter än timotej
 • Men har sämre vinterhärdighet än timotej
 • Har litet bättre kvalitet och smaklighet än rörsvingel
 • Men har sämre tålighet och avkastning än rörsvingel

Bruk

 • Kvalitetsgräs för slåttervall
 • Odling tillsammans med rörsvingel och timotej rekommenderas
 • Återväxten passar också till bete

Anmärkningar

 • Rimlig torktålighet

De viktigaste sorterna

Kasper
SW Minto

Kompatibla produkter