Pellon kunnostaminen kasvien avulla - Milloin ja miksi?

Viherlannoitus on tehokas ja edullinen keino parantaa maan viljavuutta

Moni viljelijä pohtii viherlannoituksen hyödyntämistä tilallaan. Yleisesti viherlannoituksessa kerätään typpeä ja muita ravinteita peltoon tilan pääkasvien viljelyn välissä. Viherlannoituksessa sato investoidaan takaisin maahan. Viherlannoituksella on parhaimmillaan myös tehokkaasti maata kuohkeuttavia ja sen eliöstöä rikastavia vaikutuksia. Viherlannoitusta on käytännössä kuitenkin yhtä monenlaista kuin on viherlannoittajaakin. Viherlannoitusta voi tehdä yksi- ja monivuotisesti, monipuolisilla kasvivalinnoilla ja erilaisilla niittorytmeillä. Syysyksivuotiset lajit tuovat vielä oman mausteensa viherlannoituksen suunnitteluun ja siksi jokaiseen viherlannoitusnurmeen on hyvä perehtyä tarkkaan etukäteen.

Milloin on perusteltua kunnostaa peltomaata?

  1. Pellon viljavuus vaikuttaa olevan laskusuunnassa
  2. Jos koet viljan hinnan liian alhaiseksi tai muuten hyvän tilaisuuden viherlannoitukseen

Miksi viherlannoitus kannattaa?

  • Lannoitushyöty on varmasti jokaisen viherlannoittajan päätavoite. Hyvä typpisato tarjoaa muhevan sadonlisäyksen tulevana vuonna
  • Mitä korkeampi nurmen typpipitoisuus, sitä edullisempaa viherlannoitusta viljelijälle. Oikeilla kasvivalinnoilla voidaan maksimoida viherlannoituksen teho
  • Vaihtelua viljelykiertoon. Viljelykierrosta poikkeavat lajit katkaisevat tautipainetta
  • Maaperävaikutus niin pinta- kuin pohjakerroksiin. Maan mururakenne paranee

 

Yksivuotisen viherlannoituksen edut:

  • Vuosi kerrallaan
  • Viherlannoituksen joustavuus

 

Monivuotisen viherlannoituksen edut:

  • Paras hyöty maan rakenteeseen, koska parhaat syväjuuriset ovat useimmiten monivuotisia
  • Satokasville siirtyvää typpeä on maaperässä ja biomassassa lähtökohtaisesti enemmän kuin yksivuotisilla

 

Klikkaa alta tutustuaksesi Naturcomin viherlannoituksen ja maanparannuksen tuotteisiin.

Esi- ja aluskasvit viherlannoitukseen

Kysy lisää viherlannoituksesta!


Muita uutisia