Kummin

En lättodlad flerårig växt som odlas främst som krydda

 • Jordförbättring
 • Tröskbara grödor
Utsädesmängd 15-25 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 5 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Kummins tjocka rotsystem förbättrar smulstrukturen i jorden och luckrar från djupet
 • Förhindrar jordpackning
 • Växten trivs särskilt på mineraljordar
 • Växten blommar inte under sååret

Bruk

 • Kummin odlas främst för oljorna som finns i dess frön
 • En utmärkt förplanta, speciellt för vår- och höstgrödor i ensidig spannmålsodling
 • Kummin är ett bra val vid växtföljd och det har jord läkande egenskaper
 • Ganska flexibel såtid, eftersom plantan ännu inte ger någon gröda under det första året av sådd

Anmärkningar

 • Kummin som odlas i Finland ger goda skördenivåer och oljehalter
 • Vintrar ända till norra Finland

De viktigaste sorterna

Record
Prochan
Kamin