Fodervicker

En av de bästa ettåriga kvävefixerande växterna

 • Ensilage
 • Bete
 • Gröngödsling
Utsädesmängd i blandningar 40-60 kg/ha enligt bruksändamål
Sådjup 3-5 cm
Förpackningsstorlek 25 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • En ettårig foder- och gröngödslingsväxt
 • Trivs dåligt på röjningar eller andra oodlade växtplatser
 • Mycket högavkastande speciellt i blandningar med havre och rajgräs

Bruk

 • Passar till ensilage, bete och som skyddsgröda för mångåriga växter
 • Om nödvändigt, gröngödslingskulturens rensningsslåtter i hög stubb
 • Skördas en gång i juli-augusti

Anmärkningar

 • Trivs också i torvjordar
 • Finlands populäraste sorten är den odlingssäkra Ebena
 • I foderproduktion rekommenderas ympning nästan alltid
 • Skillnader mellan avkastningsnivåer hos olika sorter är tusentals torrsubstanskilon/ha
 • Nyheten Alexandros

De viktigaste sorterna

Ebena
Hanka
Alexandros
Aisiai

Kompatibla produkter