Bondböna tröskbar

En ettårig baljväxt med högt proteininnehåll

  • Helsäd
  • Tröskbara grödor
  • Jordförbättring
Utsädesmängd i tröskbara blandningar 150-250 kg/ha + 20-50 kg spannmål/ha, i renbestånd 200-250 kg/ha
Sådjup 5-7 cm
Förpackningsstorlek 25 ja 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Hög proteinhalt, ca 30 % i fröet
  • Tål fukt bättre än ärt och är också mer förnöjsam vad gäller växtplatsen
  • Fixerar effektivt kväve
  • Mycket tålig mot liggväxt

Bruk

  • Lämplig för tröskning med havre och vete

Anmärkningar

  • Användning av ympat frö rekommenderas
  • Risken av chokladfläcksjukan minskar när tillväxten är i full gång

De viktigaste sorterna

Sampo
Louhi
Kontu

Kompatibla produkter