Slåttervallblandning

En basblandning för ensilage- och hövall

  • Säilörehu
  • Kuivaheinä
Utsädesmängd 20-25 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Timotej är blandningens basgräs, som säkrar den första skörden
  • Ängsgröe fyller ut luckorna och trivs också på fuktigt läge
  • Engelskt rajgräs har god återväxtförmåga, ger bättre smaklighet och förbättrar första årets skörd
  • Ängsvingel ger bra skörd och har god återväxtförmåga

Bruk

  • Passar bra för ensilage- och hövall

Anmärkningar

  • Timotej och ängssvingel har ett ganska grunt rotsystem, vilket utsätter dem för uttorkningen

Fröblandning

60 % timotej Tenho/Tryggve/Nuutti
20 % ängsvingel Kasper/SW Minto/Arni
15 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
5 % ängsgröe Balin
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter