Maissi

Yksivuotinen lyhyen päivän rehukasvi

 • Säilörehu
 • Puitavat
Kylvömäärä 70-80 000 siementä/ha
Kylvösyvyys 3-4 cm
Pakkauskoko 50 000 itävää siementä, sk n. 15 kg
sk

Lukuarvot

Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo
Laidunnettavuus
Kuivuudenkestävyys
Kosteudenkestävyys
Happamuudenkestävyys
Viljelyvarmuus
Satoisuus
Odelman kasvu
Juuristomassa
Kasvustomassa
Kasvuunlähtö

Ominaisuudet

 • Korkean sokeripitoisuuden vuoksi mainiota energiarehua 
 • Käyttää eloperäisen lannoituksen tehokkaasti hyväkseen
 • Vaatii lämpöä ja kosteutta, jonka vuoksi sopii parhaiten hikeville maille 
 • Hyötyy varjostuksesta: hyviä kasvupaikkoja mm. metsän varjostamat kasvupaikat
 • Kasvu voimistuu syksyä kohden päivän lyhentyessä

Käyttö

 • Perustaminen lämpimään maahan 70-75 cm rivivälein
 • Korjuu syysmyöhään säilörehuksi

Huomioita

 • Sadon onnistuminen hyvin riippuvainen lämmön määrästä
 • Maissisäilörehu on erinomainen lisä monipuolistamaan tilan rehuntuotantoa

Merkittävimmät lajikkeet

MAS 08.F
MAS 10.A
Pyroxenia

Yhteensopivat tuotteet