Syysrapsi

Syysyksivuotinen öljykasvi

  • Puitavat

Lukuarvot

Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo
Kuivuudenkestävyys
Kosteudenkestävyys
Happamuudenkestävyys
Viljelyvarmuus
Satoisuus
Odelman kasvu
Juuristomassa
Kasvustomassa
Kasvuunlähtö

Ominaisuudet

  • Syysrypsin tapaan syysyksivuotinen.
  • Suosii kivennäismaita, mutta menestyy kaikenlaisilla läpäisevilla mailla
  • Voimakas juuri kuohkeuttaa maata tehokkaasti

Käyttö

  • Suosittu erityisesti viljatiloilla monpuolistamassa viljelykiertoa ja tasaamassa tilan keväkylvöisten kasvien työhuippuja.
  • Kylvöaika heinä-elokuun vaihteessa

Huomioita

  • Harvempi kasvusto talvehtii paremmin
  • Syyskylvössä peittauksesta ei ole hyötyä
  • Cortes virallisten kokeiden satoisin ja talvenkestävin lajike

Merkittävimmät lajikkeet

Cortes