Italianraiheinä

Nopeakasvuinen yksivuotinen heinä

 • Laidunnus
 • Kuivaheinä
 • Täydennyskylvö
 • Kerääjäkasvit
Kylvömäärä puhtaana 25-30 kg/ha, kerääjäkasvina 5-7 kg/ha
Kylvösyvyys 1-2 cm
Pakkauskoko 25 kg
kg

Lukuarvot

Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo
Niitettävyys
Laidunnettavuus
Kuivuudenkestävyys
Kosteudenkestävyys
Happamuudenkestävyys
Viljelyvarmuus
Satoisuus
Odelman kasvu
Juuristomassa
Kasvustomassa
Kasvuunlähtö

Ominaisuudet

 • Melko vaatimaton kasvupaikan suhteen ja menestyy kaikilla maalajeilla
 • Taimettuu nopeasti
 • Hyödyntää tehokkaasti maaperän liukoista typpeä

Käyttö

 • Suosituin viljan kerääjäkasvi
 • Sopii laidunseoksiin ja yksivuotisiin tuorerehunurmiin

Huomioita

 • Etelä-Suomessa jotkin lajikkeet saattavat talvehtia
 • Satoisimpia lajikkeita Meroa
 • Lannoittamattomana toimii kerääjäkasvina

Merkittävimmät lajikkeet

Meroa

Yhteensopivat tuotteet