Loukasten kartano

Loukasten tila Rengossa on juuri läpikäynyt uuden navetan investointihankkeen. Samalla nykyiset yrittäjäsisarukset Anna ja Antti Koljonen siirtyivät tilan ruoriin ja eläinluku nostettiin 240 lypsävään. Tilakoon kasvun seurauksena rehuntuotantoon käytettävää peltopinta-alaa on nostettu huomattavasti. Rehuntuotanto on keskittynyt monipuoliseen nurmiviljelyyn, rehuviljaan sekä maissiin. Nurmi viljellään pääasiassa säilörehuksi, mutta myös kuivaheinää ja kokoviljasäilörehua tuotetaan.


Eläinmäärän kasvu on entisestään ohjannut nurmiviljelyn kehittämiseen

Siirtyvä yrittäjä Barbro Koljonen on sukupolvenvaihdoksesta huolimatta kiinteästi mukana tilan toiminnassa. Hän on  päävastuussa rehuntuotannon suunnittelusta ja erityisesti nurmiseosten ja lajikkeiden valinnoista.

– Keväiset suunnittelukeskustelut Naturcomin kanssa ovat olleet innostavia ja auttaneet oikeiden seosreseptien löytymisessä, Koljonen kuvaa. Barbro onkin perehtynyt nurmiviljelyyn juurta jaksain. Kun eläinten tarpeet ja tilan pellot ovat tuttuja, voidaan kasvivalinnat ja seossuhteet viedä aivan lohkotasolle saakka. Vuosien varrella on kertynyt näkemystä millainen siemenseos kullekin lohkolle sopii parhaiten, Barbro sanoo. Tällöin voi myös luottavaisemmin lähteä kokeilemaan uusia kasveja ja lajikkeita. Barbron mukaan erityisesti maissin viljelyssä onnistuminen on edellyttänyt vuosien työn.

Pelloilta voi tunnistaa heiniä, apiloita ja mailasia – rehukattarankin

Satoisuus, talvehtiminen ja rehun laatu ovat päälähtökohdat viljelypäätöksissä. Rehutuotannollisten tarpeiden ohella kustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset on tärkeää huomioida. Siemenseosten monipuolisuus on tässä Barbrolle avainasemassa. Esimerkiksi typensitojakasvien osuutta nostamalla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista lannoitteista ja tehostaa yhtäaikaisesti hiilensidontaa. Barbron mukaan palkokasvien pitkäaikaisella käytöllä on havaittu positiivisia vaikutuksia  maan rakenteeseen. Rehun laadussa ei ole  tarvinnut tinkiä, vaikka siemenseoksista on tullut entistä monilajisempia. Päin vastoin – rehu maittaa ja laatu on ollut tasaista, Barbro kuvaa.

Sään ääriolot korostuvat

Vaihteleva märkyys ja kuivuus on koskettanut myös Loukasten tilaa menneinä vuosina. Syväjuurinen ruokonata on noussut voittajaksi erityisesti vuoden 2021 kuivana kesänä. Kuivuus ei ole kuitenkaan Barbron mukaan kurittanut tilaa yhtä paljon kuin olisi voinut pelätä. Ensimmäinen sato oli hyvä ja toinenkin sato kohtuullinen. Tilalla on yleens’ korjattu kaksi säilörehusatoa, mutta karjakoon kasvaessa tila tulee tulevaisuudessa hyödyntämään kolme satoa. Kun rehutarpeet on suunniteltu sekä säilörehun, maissin, että rehuviljan varaan, eri kasvien satoriskejä voidaan hallita paremmin.

Viereisessä kuvassa näkyy suojaviljaan perustettu ensimmäisen vuoden nurmikasvusto.

Naturcom on Loukasten tilan kumppani nurmisiemenissä.

Nurmiseokset suunnitellaan yhteistuumin ja uusia kasveja ja lajikkeita kokeillaan vuosittain – varmoja klassikoita unohtamatta. Hyvänä esimerkkinä viereisen kuvan tasainen ja puhdas Retu-apilanurmi-kasvusto, joka on tuottanut onnistuneesti satoa tänäkin vuonna.

Loukasten tilan Säilörehuseos

20 % timotei Nuutti

20 % timotei Tenho

20 % timotei Tryggve

10 % nurminata SW Minto

10 % nurminata Tored

5 % nurminata Valtteri

10 % ruokonata Retu

5 % ruokonata Kora