Ruisvirna

Ruisvirna

  • yksivuotinen rehu- ja viherlannoituskasvi
  • syysyksivuotinen kuten syysruis
  • keväällä kylvettynä kasvaa syksyn pakkasiin saakka
  • satoisuudeltaan rehuvirnan luokkaa
  • kestää rehuvirnaa paremmin kuivuutta ja happamuutta, menestyy turvemailla
  • sopii tuorerehunurmiin, laitumiin ja monivuotisten kasvien suojakasviksi
  • kylvömäärä seoksissa 30-40 kg/ha käyttötarkoituksen mukaan
  • kylvösyvyys 3-5 cm
  • siemenen ymppäys suositeltavaa
  • pakkauskoko 25 kg