Vuohenherne

Vuohenherne

 • monivuotinen rehupalkokasvi
 • hidas alkukehitys, jolloin herkkä kestorikkakasveille
 • ei siedä varjostusta, mutta ravinteiden suhteen vaatimaton
 • parhaimmillaan karkeilla kivennäismailla ja savimailla
 • ei sovellu eloperäisille maille
 • voimakas juuristo
 • kasvuun päästyään erittäin pysyvä ja satoisa säilörehu- ja viherlannoituskasvi
 • ei sisällä kasviestrogeenejä
 • hyvä mehiläiskasvi (mesi ja siitepöly)
 • kylvövuonna puhdistusniitto paikallaan kesä-heinäkuun vaihteessa korkeaan sänkeen
 • satovuosina kahden niiton kasvi, ensimmäinen niitto kukinnan alkaessa, toinen myöhäissyksyllä
 • kylvömäärä seoksissa 8-12 kg/ha, kylvösyvyys 2 cm
 • ympätyn siemenen käyttö välttämätöntä
 • pakkauskoko 10 kg