Luddvicker

Luddvicker

  • ettårig foder- och gröngödslingsväxt
  • vinterannuell såsom höstråg
  • sås på våren och växer fram till höstens frost
  • avkastning är likadan med fodervicker
  • tål torka och surhet bättre än fodervicker
  • lämplig för ensilage, betesgräs och som skyddsgröda for mångåriga växter
  • såddmängd 30-50 kg/ha beroende på användning
  • sådjup 3-5 cm
  • ympning rekommenderas
  • förpackningsstorlek 25 kg