Fodervicker

Fodervicker

 • ettårig foder- och gröngödslingsväxt
 • en av de bästa ettåriga kvävefixerande växterna
 • ger en mycket god avkastning, särskilt i blandningar med havre och rajgräs
 • lämplig för ensilage, betesgräs och som skyddsgrödä för mångåriga växter
 • om nödvändigt, rensningsslåtter av gröngödsling med hög stubb i början av juli
 • ympningen rekommenderas nästan alltid i foderproduktion
 • trivs dåligt på röjningar eller andra vilda områden
 • skillnader mellan avkastningsnivåer för olika sorter är tusentals torrsubstanskilo/ha
 • Finlands mest populära sort är odlingssäker Ebena
 • såddmängd 40-60 kg/ha beroende på användning
 • sådjup 3-5 cm
 • förpackningsstorlek 25 kg