Ärt

Ärt

 • passar bäst i blandningar med havre eller korn
 • lämplig som skyddsgröda
 • proteinhalten ca 20 % och proteinets kvalitet är god för alla husdjur
 • mycket högavkastande Ingrid-sorten för skördetröskning. Brutus, Rocket och Rokka är också bra. Karita-sorten är säker.
 • Florida- Dolores- och Arvika-sorterna har en frodig tillväxt, lämplig för ensilage och gröngödsling
 • tål inte blöt jord, under torra tider är bevattning till nytta
 • användning av havre eller korn som stödväxter säkrar skörden
 • samma bakteriekultur med vicker
 • såddmängd 150-200 kg + stödväxter 20-50 kg/ha
 • sådjup 4-5 cm
 • förpackningsstorlek 25 kg eller 600 kg