Retu-kolsänkavall för organiska jordar

En flerårig blandning för att öka kolbindning på organiska jordar

  • Ensilage
  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En mångsidig blandning för att öka odlingssäkerhet vid varierande odlingsförhållanden i Finland
  • Avkastning är hög och kvävefixering i rotsystemet effektiv

 

  • Planerad för odling på organiska jordar
  • Växter med djupa rötter tål torka och säkrar övervintringen

Bruk

  • En utmärkt blandning för ensilageproduktion
  • På en spannmålsgård en utmärkt blandning till en flerårig vallföljd för att öka kolbindning och mikrobaktivitet

Sammansättning

35 % timotej
15 % rörsvingel
5 % foderlosta
5 % ängssvingel
5 % engelskt rajgräs
5 % ängsgröe
5 % italienskt rajgräs
15 % alsikeklöver
5 % rödklöver
5 % vitklöver

Kompatibla produkter