Retu-timotej–blandning

25 % Retu-rörsvingel
75 % timotej Iki/Tenho/Nuutti

  • basblandning för ensilage eller hö
  • Retu är högavkastande, torktålig, vinterhärdig och tål slåtter väl
  • timotej är odlingssäker och ger god första skörd.
  • beroende på lerjorden lönar det sig att tillsätta rödklöver och alsikeklöver 3-6 kg/ha. Klöver förbättrar kvaliteten på ensilage och förlänger den optimala skördetiden. Tillsätt alsikeklöver på torv- och mulljordar. Ympning av klöver är bäst att göra innan blandning med andra gräsfrön
  • utsädesmängd 20-25 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg