Retu-klövervallblandning

Retu-klövervallblandning

5 % alsikeklöver Frida, ympad
5 % vitklöver SW Hebe/Jögeva4, ympad
10 % rödklöver Bjursele/SW Yngve/Rozeta, ympad
25 % rörsvingel Retu/Karolina/Kora
55 % timotej Tenho/Nuutti/Tryggve

  • färdig klövervallblandning till ensilage
  • kan användas till ensilage eller hö, återväxt också till bete.
  • goda resultat på olika växtplatser
  • klöverfrön är bakterieympade
  • utsädesmängd 25-30 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg