Retu-betesgräsblandning

5 % rödsvingel Gondolin
5 % rajsvingel Hykor
5 % rörsvingel Retu/Karolina/Kora
15 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
15 % ängssvingel Kasper/Arni
20 % ängsgröe Balin
35 % timotej Tenho/Tryggve/Grindstad

 • en fungerande betesblandning av hög kvalitet
 • kan också användas till ensilage och även hö
 • timotej säkrar den första skörden
 • Retu-rörsvingel har utmärkt återväxtförmåga. Tål torka och tramp och har bra vinterhärdighet
 • ängssvingel ger rikliga skördar och har god återväxtförmåga.
 • engelskt rajgräs är snabbväxande redan under såddåret och har god återväxtförmåga. Engelskt rajgräs ger också bättre smaklighet och förbättrar första årets ensilageskörd.
 • ängsgröe ger relativt bra skörd, är tramptålig och klarar intensivt bete
 • rödsvingel tål väl torka, frekvent nedtrampning och intensivt bete
 • rajsvingel har väldigt stor skördpotential, återväxtförmåga är god. Förbättrar första årets skörd.
 • om nödvändigt är det möjligt att tillsätta vitklöver 1-2 kg/ha, alsikeklöver 2kg/ha och käringtand 1-2 kg/ha
 • ympning av klöver är bäst att göra innan blandning med andra gräsfrön
 • utsädesmängd  25-30 kg/ha, sådjup 1-2 cm
 • förpackningstorlek 20 kg