Retu-hästbetesblandning

40 % ängsgröe Balin
20 % timotej Tryggve/Grindstad
15 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
10% rörsvingel Retu/Karolina/Kora
5 % ängssvingel Kasper/Arni
5 % rajsvingel Hykor
5 % rödsvingel Gondolin

  • populär, mångsidig och fungerande betesblandning
  • kan också användas till ensilage
  • ängsgröe är välsmakande, mycket tålig för bete och tramp och ger ganska bra skörd
  • timotej säkrar den första skörden
  • engelskt rajgräs har god återväxtförmåga, ger bättre smaklighet och förbättrar första årets ensilageskörd
  • ängssvingel ger rikliga skördar och har god återväxtförmåga
  • tillsätt en liten mängd vitklöver eller foderlucern i blandningen för att förbättra smaklighet och kvävefixering
  • utsädesmängd 20-25 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg