Ensilageblandning

5 % Retu/Swaj-rörsvingel
25 % Kasper-ängssvingel
70% Tenho/Nuutti-timotej

  • basblandning för ensilage
  • timotej är odlingssäker och ger god första skörd
  • ängssvingel säkrar återväxtförmågan
  • Retu är högavkastande, torktåligt, vinterhärdig och tål slåtter väl
  • utsädesmängd 20-25 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg