NVÅ-Viltåkerblandning

5 % honungsfacelia Boratus
10% vit sötväppling Kuusiku, ympad
15 % foderkål Inka
15 % persisk klöver Laser, ympad
25 % italienskt rajgräs Meroa
30 % foderraps Sparta

  • mångsidig och EU-godkänd fröblandning till viltåker
  • honungsfacelia växer snabbt, börjar blomma och lockar därför insekterna
  • vit sötväppling fixerar kväve och ger en robust, skyddande växtlighet
  • foderkål och -raps är basväxter på viltåker
  • rajgräs växer under senhösten och fyller i möjliga luckorna
  • persisk klöver fixerar kväve från luften, blommar och lockar insekterna. Välsmakande för vilt även på hösten
  • utsädesmängd 10 kg/ha, sådjup 2-3 cm
  • persisk klöver och sötväppling är bakterieympade
  • det är möjligt att tillsätta havre 50 kg
  • förpackningsstorlek 10kg