NVÅ-Landskapsåkerblandning

40 % persisk klöver Laser, ympad
20 % honungsfacelia Balo
15 % italienskt rajgräs Meroa
25 % vit/gul sötväppling, ympad

  • mångsidig och EU-godkänd fröblandning
  • blommar nästan hela sommaren till långt ut på hösten
  • persisk klöver blommar och fixerar kväve
  • honungsfacelia börjar blomma ca. 6 veckor efter sådd
  • sötväppling fixerar kväve och luckrar upp jorden med pålrötten
  • italienskt rajgräs fyller ut möjliga luckorna i växtligheten och tar upp näringsämnen under senhösten
  • utsädesmängd 10 kg/ha, sådjup 2-3 cm
  • persisk klöver och sötväppling är bakterieympade
  • förpackningsstorlek 10 kg