NVÅ-klövervallblandning

20 % rödklöver
80 % timotej

  • en billig basblandning till gröngödsling och hö
  • förpackningsstorlek 20kg