NVÅ-Ängsblandning

2 % blåklint
2% prästkrage
5 % westerwold rajgräs Lemnos
16 % honungsfacelia Boratus
75 % fårsvingel Ridu

  • mångsidig EU-godkänd NVÅ-blandning för mångårig äng
  • ettåriga blåklint och honungsfacelia blommar redan under såddåret och sätter frö på hösten, följaktligen kan de blomma nästa år också
  • prästkrage blommar andra eller tredje året
  • fårsvingel/hårdsvingel är lågväxande och mycket härdigt gräs
  • blandning passar också bra till skyddszoner vid vattendrag
  • utsädesmängd 10-13 kg/ha, sådjup 2-3 cm
  • förpackningsstorlek 10kg