Vitklöver

Vitklöver

 • en mångårig och lågväxande baljväxt
 • lågt rotsystem
 • mycket hög proteinhalt, torrsubstans kan innehålla protein även 25%
 • lämplig för betesblandningar och speciellt de annuella sorterna är lämpliga som       undervegetation insådd med spannmål
 • vacker gröngödslingsväxt för gräsmattor
 • Den bästa sorterna är Jõgeva4, SW Hebe och Sonja
 • låg växtöstrogenhalt
 • mycket förnöjsam och en bra biväxt – honungspotential 250 kg/ha + pollen
 • Såddmängd 1-3 kg/ha och sådjup 1 cm
 • Användning av ympade frön är rekommenderad
 • Förpackningsstorlek 5 och 10 kg

vapsato4000-7000SVvaptalvituhoSV