Persisk klöver

Persisk klöver / doftklöver

  • en annuell och förnöjsam baljväxt
  • lågt rotsystem, bildar en tät vegetation liksom en matta
  • blommar länge och producerar pollen, därför är en bra biväxt
  • har en snabb återväxt efter slåtter och är mycket frosthärdig
  • fixerar kväve 30-40 kg/ ha
  • lämplig även som landskapsväxt
  • insådd i skyddsgröda är möjlig efter broddskjutning
  • såddmängd 8-12 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • användning av ympade frön är rekommenderad
  • förpackningsstorlek 10 kg