Alsikeklöver

Alsikeklöver

 • mer förnöjsam än rödklöver
 • lågt och fukthärdigt rotsystem
 • den bästa klövern för organisk jord
 • passar också i blandningar med rödklöver och gräs
 • Frida är den enda mångåriga sorten som passar i finska förhållanden
 • lämplig också för betesblandningar vid sidan av vitklöver
 • passar dåligt för hästar
 • låg växtöstrogenhalt
 • en bra biväxt – honungspotential 250 kg / ha (+ pollen)
 • såddmängd 3-6 kg/ha, sådjup 1-2 cm
 • användning av ympade frön är rekommenderad
 • förpackningsstorlek 10 kg

alsike2SV