Juusos Rotkraftblandning

En mångsidig och mångfaldig vallblandning utvecklad tillsammans med kolodlingsutbildare Juuso Joona för att förbättra markens struktur och öka mängden organiskt material, speciellt i mineraljordar.

 • Gröngödsling
 • Jordförbättring
 • Ensilage

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa

Egenskaper

Rotkraft-vallblandning innehåller gräsväxter och kvävefixerande växter som utvecklar sido- och pålrötter på olika djup. De här rötterna krossar markstrukturen, bryter upp jordförpackning, matar mikroorganismer och extraherar näringsämnen och vatten från djupt ner.

 • Växterna har olika tillväxtrytmer, så även den kortaste fotosyntestiden kan utnyttjas så bra som möjligt.
 • Det finns också en nypa ettåriga blommor i blandningen: honungsfacelia, ringblomma och vallmo för att mata pollinerare och andra insekter under etableringsåret.
 • Av de många arterna i blandningen finns det flera sorter som säkerställer tillväxten och mångsidigheten.

Bruk

 • För att förbättra markstrukturen och öka mängden organiskt material, speciellt på mineraljordar
 • Blandningen passar också bra som ensilage.

Anmärkningar

 • Blandningen är som bäst när den anläggs under en skyddssäd.
 • Vallens idealiska hållbarhetstid är 2-3 växtsäsonger för att få full nytta.
 • Den optimala klipphöjden är 15-20 cm

Sammansättning

18 % timotej
9 % rörsvingel, 2 sorter
10 % blålusern, 2 sorter
5 % foderlusern
5 % foderlosta
5 % ängssvingel
8 % engelskt rajgräs, 2 sorter
5 % italienskt rajgräs
4 % hundäxing
5 % cikoria, 2 lsorter
5 % käringtand
5 % rödklöver
4 % rotklöver
4 % alsikeklöver, 2 sorter
2 % vitklöver
2 % kummin
2 % honungsfacelia
1 % ringblomma
1 % vallmo

Kompatibla produkter