Westerwold rajgräs

  • utveckling i början är mycket snabbare än med italienskt rajgräs
  • en ettårig foderväxt som ger högre avkastning än italienskt rajgräs speciellt i norra Finland
  • det rekommenderas att odla westerwold rajgräs i stället för italienskt rajgräs specieltt i zoner IV-V
  • den bästa sorten är Lemnos
  • på grund av snabb utveckling passar dåligt som underväxt
  • såddmängd ren 25-30 kg/ha
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 25 kg