Timotej

Timotej

  • Bra vinterhärdighet och passar bra på olika jordarter
  • ett välsmakande mångårigt gräs
  • basgräs för alla gräsblandningar
  • sämre återväxtförmåga
  • de bästa sorterna för bete är Lidar och Grindstad, för slåttergräs Nuutti, Tenho och Tuure
  • såddmängd i blandningar 6-15 kg/ha,
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg