Rörflen

Rörflen

 • mycket härdigt och högavkastande mångårigt gräs
 • förnöjsam, lämplig för alla jordar
 • ger bra skördar med rimlig gödsling
 • ger goda skördar i fem år och rimliga skördar i upp till 10 år
 • alla sorter som används hittills är fodersorter
 • huvudsakligen används som bränsle bland flis, torv och kol
 • fallfärdig gröda skördas på våren och balas eller hackas
 • mycket tidigt skördad växtlighet kan också användas som foder
 • den tidiga utvecklingen är långsam och speciellt i början är rörflen känslig för skugga
 • det är viktigt att bekämpa kvickrot före sådd
 • såddmängd 10-12 kg/ha
 • förpackningsstorlek 20 kg