Rajsvingel

  • en korsning mellan italienskt rajgräs och ängssvingel eller rörsvingel
  • rörsvingeltyp är grovare och ängssvingeltyp har högre kvalitet
  • Hykor är en korsning mellan ängssvingel och italiensk rajgräs
  • övervintrar måttligt bra i södra Finland
  • passar bra i vallfröblandningar i ett intensivt skördesystem för att förbättra första årets skörd
  • bra återväxtförmåga
  • såddmängd i blandningar 2-4 kg/ha
  • förpackningsstorlek 10 och 25 kg