Italienskt rajgräs

Italienskt rajgräs

  • ettårigt och snabbväxande gräs
  • i södra Finland kan vissa sorter övervintra
  • relativt förnöjsam och trivs på alla jordarter
  • lämplig som foder- och trädesväxt
  • Meroa är den högst avkastande sorten
  • används också som underväxt med spannmål
  • såddmängd ren 25-30 kg/ha, som underväxt med spannmål 2-3 kg
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 25 kg