Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs

  • en mångårig foderväxt
  • bäst i mångåriga gräsblandningar, då förbättrar första årets ensilageskörd
  • de bästa sorterna är Riikka, Svea och SW Birger
  • passar bra i betesblandningar
  • såddmängd i blandningar 3-5 kg/ha
  • förpackningsstorlek 10 kg