Blandning för kompletteringssådd

Snabbetablerande blandning för kompletteringssådd för alla jordarter

  • Kompletterande sådd
Utsädesmängd 10 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 15 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Rajgräs ökar såddårets skörd
  • Snabb etablering
  • Passar på olika jordarter
  • Vitklöver kompletterar sammansättningen och ökar proteinhalten

Bruk

  • För komplettering av fleråriga fodervallar
  • Kompletterande vall är högstavkastande under det första och andra året

Anmärkningar

  • Klöverfrö färdigympat och pelleterat

Fröblandning

35 % timotej Tryggve/Nuutti
25 % westerwold rajgräs Bendix
25 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde/Kentaur/Calibra
10 % italienskt rajgräs Meroa
5 % vitklöver SW Hebe
Sörtförändringar möjliga

Kompatibla produkter