Betesblandning till mjölkkor

En mångsidig och smaklig specialblandning till mjölkkor

 • Ensilage
 • Bete
 • Gröngödsling
 • Jordförbättring
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Timotej är ett basgräs i blandningen som säkrar försommarens skörd
 • Retu-rörsvingel har en utmärkt återväxtförmåga. Den tål också tramp, torka och vinter bra.
 • Rödsvingel och ängsgröe är utmärkta betesgräs: de tål torka, bete och nedtrampning
 •  Ängssvingelns skörd och återväxt är bra
 • Engelskt rajgräs ökar första årets skörd och förbättrar smakligheten

Bruk

 • Passar speciellt för betesvall till mjölkkor, också för ensilage

Anmärkningar

 • Kvävefixerande växter färdigympade

Fröblandning

30 % timotej bete Grindstad/Tryggve
13 % ängssvingel Kasper/SW Minto/Arni
15 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
10 % ängsgröe Balin
5 % italienskt rajgräs Meroa
5 % rörsvingel Retu/Swaj/Kora
5 % rödsvingel Gondolin
5 % vitklöver Jögeva4/SW Hebe/Klondike
5 % alsikeklöver Frida
3 % käringtand Leo
2 % rödklöver Bjursele/Ilte/Rozeta
2 % kummin
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter