Vit sötväppling

Vit sötväppling

 • En tvåårig baljväxt, vita blommor
 • om sådd tidigt, kan blomma samma år
 • ett mycket djupt och starkt rotsystem, torktålig
 • tål inte stående vatten
 • växtlighet är robust och hög
 • lämplig för gröngödsling och jordluckring
 • sätter lätt frö, lukten fäster lätt i skyddsgröda
 • en utmärkt biväxt, honungskapacitet 500 kg/ha (+ pollen)
 • såddmängd ca 15 kg/ha, sådjup 1-2 cm
 • användning av ympade frön är viktig
 • förpackningsstorlek 10 kg