Solros

Solros

  • en ettårig oljeväxt
  • trivs bra i varma mineraljordar och drar nytta av kalkning
  • luckrar upp jorden med en stark rot
  • används som snittblomma och landskapsväxt
  • bäst vid radsådd, radavståndet ska vara 30 cm, plantavstånd 20 cm
  • såddmängd 4-6 kg/ha, sådjup 3 cm
  • förpackningsstorlek 10 kg