Lupin

  • en kvävefixerande växt med vackra blommor
  • trivs bäst i sur jord
  • som namnet antyder blommar med gula, blå eller vita blommor och är perfekt som landskapsväxt
  • speciellt vit lupin bildar en mycket kraftig pålrot och luckrar upp jorden effektivt
  • blå- och vitlupins frö är också lämplig som livsmedel
  • dessa lupiner är ettåriga
  • såddmängd 70-150 kg/ha, sådjup 3-4 cm
  • ympning rekommenderas
  • förpackningsstorlek 25 kg