Käringtand

Käringtand

  • mycket långlivad baljväxt i naturen
  • bäst i betesblandningarna
  • kvaliteten och effekten av protein är mycket bra
  • förhindrar trumsjuka och även spridning av vissa parasiter hos får
  • innehåller väldigt små mängder växtöstrogener
  • mycket förnöjsam och trivs bättre i krävande områden än vitklöver
  • tillväxten börjar långsamt på våren, avkastningen är låg
  • såddmängd i blandningar 1-3 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • användning av ympade frön är nödvändig
  • förpackningsstorlek 5 kg