Gul sötväppling

Gul sötväppling

 • En tvåårig baljväxt, gula blommor
 • liknande kvalitet med vit sötväppling
 • har använts som medicinalväxt
 • förnöjsam vad gäller växtplatsen
 • trivs bäst på sluttande åkrar
 • om sådd tidigt, kan blomma samma år
 • djupt och starkt rotsystem, torktålig
 • växtlighet är ganska robust och hög
 • en utmärkt biväxt, även bättre än vit söttväppling, honungskapacitet 500 kg/ha (+ pollen)
 • såddmängd ca 15 kg/ha, sådjup 1-2 cm
 • användning av ympade frön är nödvändig
 • förpackningsstorlek 10 kg